برج سه قلو Marina Bay Sands
برج سه قلو Marina Bay Sands

برج سه قلو: این مجموعه به اسم مارینابایسندزکه درسال۲۰۱۰ افتتاح گردید دارای یکی ازشگفت انگیزترین ومرتفع ترین کازینو و البته گرانتین آن درجهان می باشد. این مجموعه همچنین دارای استخرشناباچشم انداز رویایی است دراین مجموعه رستوران، دفاتراداری و در پایین آن مراکز خرید قراردارد. بازدید ازاین مکان راکه شاهکاری ازعلم و تکنولوزی باشد از دست ندهید.

پارک مرلیون : این پارک به عنوان نمادهیئت توریسم سنگاپوردرسال ۱۹۶۴ طراحی شده بودکه نماد یک موجودافسانه ای با سرشیروبدن ماهی که به عنوان یک طلسم ازسنگاپوراست درآن قراردارد.